ВАЖНОЕ ШАПКА САЙТА2
Середа, 23.09.2020, 14:14
Вітаю Вас Гість

Головне меню
Архів записів
Педпреса
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Опитування
Як часто Ви відвідуєте наш сайт?
Всього відповідей: 491
Статистика
Ваш браузер

Правила прийому

Графік складання іспитів з конкурсного відбору

Правила прийому учнів до Білоцерківської гімназії №2

1. Загальні положення

1.1. Білоцерківська гімназія №2 є середнім загальноосвітнім навчально-виховним закладом. Засновником гімназії є Білоцерківська міська рада.

1.2. У Білоцерківській гімназії №2 забезпечується отримання її учнями повної середньої освіти на встановленому державному рівні, а також філологічна, суспільно-гуманітарна та фізико-математична підготовка.

Учні Білоцерківської гімназії №2 повинні встигати як з дисциплін, що складають державний компонент навчального плану, так і з усіх інших дисциплін навчального плану.

1.3. У Білоцерківській гімназії №2 навчаються учні школи ІІ, ІІІ ступенів (від 1-7 клас (5-11 клас) .

1.4. До першого класу гімназії на конкурсній основі зараховуються учні, які закінчили чотири класи початкової загальноосвітньої школи.

1.5. До шостого класу (10-го) гімназії (філологічний, фізико-математичний профілі) на конкурсній основі зараховуються учні, які закінчили дев’ятий клас середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів міста Біла Церква.

2. Організація конкурсу

2.1. Конкурсний прийом учнів до перших класів Білоцерківської гімназії – військово-гімназійного класу та класу з природничо-математичним спрямуванням організований з урахуванням наступно-перспективних зв’язків між початковою і загальною середньою освітою, яка відображена у Статуті Білоцерківської гімназії №2, та у відповідності до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 19.06.2003 р. №389.

2.2. Конкурсний прийом учнів до 6(10) класу гімназії організований з урахуванням навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої фундаментальної загальноосвітньої підготовки, яка відображена у Статуті Білоцецерківської гімназії №2.

2.3. Конкурсний прийом учнів до 1, 6 класів, добір у гімназійні класи Білоцерківської гімназії №2 оголошується не раніше ніж за шість місяців до початку конкурсних випробувань. Умови конкурсу доводяться до відома населення через місцеві засоби масової інформації. Письмове оголошення про термін і умови конкурсу подається в місцевій пресі та інших ЗМІ. Для всіх бажаючих не пізніше ніж за місяць до початку конкурсних випробувань гімназія влаштовує "День відкритих дверей” – зустріч з адміністрацією, викладачами гімназії, знайомство з умовами навчання, програмами, навчальними планами тощо.

2.4. Для проведення конкурсу створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора гімназії. Головою комісії призначається директор гімназії.

2.5. Прийом заяв від конкурсантів для участі у конкурсних випробуваннях з 1 лютого по 15 червня. Батьки учнів подають особисту заяву на ім’я директора гімназії (за сталою формою). Конкурсанти або їх батьки мають право додати до заяви оформлені належним чином документи, на підставі яких (див. розділ 4) може бути встановлено пільги при вступі до гімназії: грамоти, дипломи, свідоцтва про успішні виступи в олімпіадах, турнірах, конкурсах.

3. Проведення конкурсу

3.1. Учні, які вступають до Білоцерківської гімназії №2, складають такі іспити:

- до першого класу гімназії з природничо-математичним спрямуванням (5-й клас): українська мова (письмово) й математика (письмово) за відповідний рівень програм початкової школи.

- до першого військово-гімназійного класу (5-й клас): українська мова (письмово), математика (письмово), фізична підготовка (нормативи) за відповідний рівень програм початкової школи.

- до шостого (10-й клас), до класу з профілем іноземна філологія: англійська мова (письмово), українська мова (письмово) за відповідний рівень програм загальноосвітньої школи.

3.2. Зміст і форму проведення вступних випробувань встановлює приймальна комісія не пізніше, як за 2 місяці до їх початку.

3.3. Для виконання всіх завдань конкурсних випробувань для конкурсантів Білоцерківської гімназії мусить вистачати теоретичних знань, умінь та навичок, які передбачені діючими навчальними програмами 1–9 класів середньої загальноосвітньої школи. Предметно-циклові комісії гімназії, мають право вимагати від конкурсантів творчого володіння отриманими у початковій, середній загальноосвітній школі знаннями.

3.4. Не пізніше, як за два місяці до проведення випробувань, видаються збірники методичних матеріалів для вступників до першого, шостого класів гімназії. Приймальна комісія Білоцерківської гімназії може видавати й інші інформаційно-довідкові матеріали (екзаменаційні завдання попередніх років, зразки диктантів та інше).

3.5. Для проведення іспитів у письмовій формі учням видається папір із штампом Білоцерківської гімназії №2, при чому передбачається, що перша сторінка повинна відділятися для подальшого шифрування. Після закінчення екзамену (тестування) письмові роботи шифруються головою приймальної комісії і передаються для перевірки комісії без титульної сторінки. Дешифруються роботи головою приймальної комісії після остаточного рішення комісії щодо виставлення оцінок. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у навчальній частині протягом року.

Термін проведення вступних екзаменів з 15 червня по 20 червня.

3.6. Результати перевірки письмових робіт, співбесід заносяться до комп’ютера й зберігаються у тому ж порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації.

4. Зарахування без конкурсних випробувань

4.1. До Білоцерківської гімназії №2 зараховуються без конкурсних випробувань учні, які у поточному навчальному році закінчили четвертий, дев’ятий класи середніх загальноосвітніх навчальних закладів міста з відзнакою й у цьому ж році учні дев’ятого класу отримали дипломи І – ІІІ ступенів у ІІ, ІІІ або ІV (Всеукраїнському) етапах очних предметних олімпіад з двох і більше предметів, у аналогічних за рівнем етапах конкурсів-захистів дослідницьких робіт, турнірів юних фізиків, математиків (які проводяться установами освіти відповідно до Положення Міністерства освіти і науки України про проведення учнівських олімпіад, конкурсів-захистів дослідницьких робіт, турнірів тощо). Учні, які одержали диплом І –ІІІ ступеня на олімпіадах з одного предмета, звільняються від одного вступного іспиту з предмета за вибором самого абітурієнта, за іншим предметом проводиться співбесіда.

4.2. За результатами співбесіди зараховуються учні, які закінчили 9 класів загальноосвітньої школи й одержали свідоцтво з відзнакою за курс базової середньої школи.

4.3. За результатами співбесіди зараховуються учні, які закінчили 5,6,7,8,10 класи загальноосвітньої школи в цьому навчальному році й мають у табелі оцінки не нижче 10 балів (за наявністю вакантних місць).

5. Порядок зарахування за підсумками конкурсних випробувань

5.1. Після проведення вступних випробувань приймальна комісія приймає рішення про зарахування учасників конкурсу до Білоцерківської гімназії №2.

5.2. У випадку, коли результати у декількох учнів є однаковими, приймальна комісія при прийнятті рішення про зарахування бере до уваги успішні виступи конкурсанта у наукових змаганнях: олімпіадах, турнірах, інших конкурсах, рівень навчальних досягнень у початковій, загальноосвітній школі.

5.3. Результати зарахування оголошуються приймальною комісією гімназії у письмовій формі не пізніше, ніж через три дні після відповідного засідання приймальної комісії.

5.4. На підставі рішення приймальної комісії не пізніше ніж за тиждень до початку навчального року директор гімназії видає наказ про зарахування учнів до Білоцерківської гімназії.

5.5. Учні, які не приступили до занять без поважних причин протягом 5 днів після початку навчального року, відраховуються із складу учнів Білоцерківської гімназії №2.

6. Апеляційна комісія

6.1. У разі незгоди з рішенням екзаменаційних комісій про рівень досягнень учня з предмета, їх батьки (особи, що їх замінюють) можуть звернутися до приймальної комісії з аргументованою апеляцією. Апеляція щодо зарахування подається протягом трьох днів з дня оголошення відповідних результатів і розглядається протягом двох днів з дня подання.

6.2. Під час розгляду апеляцій забороняється проведення додаткових іспитів.

6.3. Рішення апеляційної комісії є остаточним.

7. Додатковий конкурс

7.1. У випадку наявності вакантних місць у першому, шостому класах гвмназії після проведення конкурсного відбору приймальна комісія може, за згодою управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, оголосити додатковий конкурсний відбір до Білоцерківської гімназії №2.

7.2. Додатковий конкурсний відбір до Білоцерківської гімназії №2 здійснюється за викладеними вище правилами.

8. Контроль за проведенням конкурсного відбору

8.1. Контроль за організацією, проведенням конкурсу і зарахуванням учнів до Білоцерківської гімназі №2 за результатами конкурсного відбору покладається на управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

Зразки завдань

Підготовка до конкурсного випробування з математики

для учнів-випускників початкової школи

- читання, запис, порівняння чисел в межах мільйона;

- порядок виконання дій у виразах;

- додавання і віднімання в межах мільйона;

- множення і ділення на одно- двоцифрові числа;

- розв'язування рівнянь ускладненої структури з однією змінною;

- розв'язувати текстові задачі, пов'язані з відношенням більше (менше): задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць (в кілька разів);

- розв'язувати складні задачі, в яких використовується залежність між величинами (швидкістю, часом, відстанню при рівномірному прямолінійному русі; ціною, кількістю і вартістю товару; площею прямокутника і довжинами суміжних сторін);

- назви і позначення одиниць величин - довжини (км, м, дм, см, мм), маси (кг, г, т, ц), площі (м2,дм2, см2, га, ар), швидкості (км/год, м/с), часу (г, хв, с), об'єму (л), вартості (грн, к);

- співвідношення між одиницями довжини, площі, маси, часу, грошовими одиницями.

Орієнтовні завдання з математики

І варіант

1. Розв’яжи задачу

Літаку треба пролетіти 6450 км. Перші 5 годин він пролетів зі швидкістю 650 км/год, а потім, збільшивши швидкість решту відстані він пролетів за 4 год. З якою швидкістю летів літак решту шляху?

2. Обчисли

24- 16; 572-400; 5635:7; 897:23

3. Розв'яжи рівняння

х - 35472 = 29108

4. Знайди значення виразу

(а • 6 -а : 25) • 4, якщо а = 100

5. Знайди 1/5 від 1 ц; 1/2 від 1 т

II варіант

1. Розв'яжи задачу

На полі протягом 21 дня збирали по 175 ящиків помідорів. 950 ящиків відправили на ринок, 4/5 решти - в магазин. Скільки ящиків помідорів відправили в магазин?

2. Виконай обчислення з перевіркою

724308 + 84985

8964 : 34

3. Знайди значення виразу

17250 : (в - 30 ) + 1825, якщо в = 25

4. Розв'яжи рівняння

х • 24 = 7320

5. Побудуй прямокутник, площа якого 16см2, а ширина - 2см.

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів з української мови

за курс початкової школи

Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є текстовий диктант.

Перевірці підлягають: уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та слова, визначені для запам'ятовування; ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належним чином оформляти роботу. Перевірка здійснюється фронтально за традиційною методикою.

Для проведення конкурсного випробування у формі диктанту використовується текст, доступний для учнів 4 класу, обсягом від 70 до 100 слів.

Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв:

- орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;

- помилка в слові, яке повторюється в диктанті кілька разів, вважається однією помилкою; помилки на те саме правило, але в різних словах, вважаються різними помилками;

- розрізняються грубі і не грубі помилки, тобто такі, які не мають істотного значення для характеристики грамотності.

При підрахуванні помилок дві не грубі вважаються за одну грубу.

За наявності в диктанті більше п'яти поправок оцінка знижується на бал.

Тексти для проведення конкурсного випробування до гімназії

(у формі диктанту) з української мови за курс початкової школи

Охорона рослинного світу

Потрібно змалку виховувати в собі почуття бережного ставлення до земних рослин. Нехай кожний запам'ятає і виконує прості, але дуже важливі правила охорони рослинності. Ось вони.

Не дозволяйте нікому ламати і псувати рослини. Не засмічуйте місць екскурсій і походів у природу рештками їжі, папером і консервними банками. Закопуйте сміття в землю або спалюйте його.

Залишаючи ліс, старанно гасіть багаття і засипайте його землею. Не кидайте запалених сірників не лише в лісі, а й у полі, в степу, на болоті. Горіти може не лише ліс, а й торф і суха трава.

Насаджуйте дерева і кущі у наших садах і парках. Доглядайте за насадженими рослинами. (80 слів)

Деревце серед саду

У нашому саду багато різних дерев і серед них моє -абрикос. Який він гарний! Особливо весною, коли зацвітає. Квіточки у нього рожеві. А який аромат! Деревце струнке і майже все біле. Тільки листочки зеленіють. Над квіточками абрикоса з ранку до вечора дзижчать працьовиті бджоли.

Пролине весна, і влітку абрикос пригощатиме всіх смачними, солодкими плодами.

Восени з усіх дерев опаде листя. І з мого абрикоса облетять листочки.

А взимку вдягне моє деревце білу пухнасту шубку. Дуже красивий він!

(77 слів)

Калина

Стоїть при дорозі калина. Хто йде, той милується нею. Гарна вона кожної пори року. Навесні вбирається калина у смарагдове листя з білим мереживом квіток. Духмяні запашні квіти милують око. Згодом на місці суцвіть з'являться важкі кетяги, зарум'яняться.

А прийде осінь - не мине й калини, прибереже для неї найчарівніші барви. Навіть зима не насмілиться зірвати це чудове намисто. Обережно притрусить його сніжком, і стане воно цілющим.

Так і стоїть калина, гостинно пригощає ягідками пташок і перехожих.

(76 слів )

Вибір мови
Форма входу
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
200 річчя
від дня народження
ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА
Ми на БЦВікі
Корисні посилання


Національна гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія
Спілкування
200

Білоцерківська гімназія №2 © 2020
Використання матеріалів сайту дозволяється тільки за умови вказання джерела:
при публікації в Інтернеті обов'язковим є пряме гіпертекстове посилання
 (не заборонене для індексування пошуковими системами), при публікації не в Інтернеті - вказання адреси сайту: http://gymnasium2bc.at.ua

Хостинг від uCoz